ISR’s Championatsliste...


Championatet er en løbende konkurrence, hvor point opsamles igennem regnskabsåret - dvs. i perioden 1. oktober -30. september. På generalforsamlingen hvert år vil vi så kåre ISR´s mest vindende ryttere.

Championatvinderne vinder en ærepokal til evig eje.

Det er selvfølgelig en forudsætning at rytteren er medlem af ISR for at komme på championatslisten!

Rytteren skal have indbetalt kontingent til ISR senest den 1. juli i det pågældende år. Dvs har man ikke fornyet sit medlemskab pr. 1. juli så bliver man slettet fra listen.

Alle har muligheder for at få championats point og derved komme på listen, da der er taget højde for de ryttere, som ikke starter så store klasser f.eks sløjfespring mm. Så husk at sende jeres resultater til listen, så konkurrencen om championatet kan blive rigtig spændende.

Der gives også point for hver klasse man har startet og gennemført, så man behøver ikke at have vundet en sløjfe for at komme på listen. Så husk at indberette alle stævner i deltager i.

Der uddeles pokaler for følgende championater for 2015/2016:
 • Dressur, pony
 • Dressur, hest
 • Spring, pony
 • Spring, hest
 • Military, pony
 • Military, hest
 • Distance, hest/pony
 • TREC, hest/pony
 • “Fald af”, hest/pony

Regler for uddeling af præmier til championat:
 • Der uddeles kun championatspræmie ved minimum 15 point.
 • Der uddeles kun championatspræmie, såfremt der er mindst 3 ekvipager på listen.
 • En rytter kan kun opnå én championatspræmie pr. kategori.
 • Der uddeles max. 3 championatspræmier pr. kategori.
3-4 ekvipager på listen = 1 placering
5-7 ekvipager på listen = 2 palceringer
>7 ekvipager på listen = 3 placeringer

Regler for championat:
 • Pointene tælles pr. ekvipage og disciplin.
 • Man skal have startet for ISR og have betalt kontingent.
 • I tilfælde af evt. “twist” vil sagen blive fremlagt for bestyrelsen, og deres afgørelse kan ikke opponeres imod.
 • Alle klasserne skal være bedømt af en autoriseret dommer, uddannet af DRF for at klasserne er pointgivende.
 • I military, TREC og distance medregnes resultater opnået i udlandet (såfremt at stævnet afholdes af nationens officielle rideforbund).
 • Vælger man at ride ved et stævne, hvor klassen er åbent for alle, er resultaterne ikke pointgivende, hvis man er “outet”.
 • Holdklasser/holdmesterskaber er ikke pointgivende.
 • Pr. 1. oktober slettes samtlige opnåede point i det foregående år og der startes på ny.
Indberetning:
 • Resultaterne skal være indsendt senest 14 dage efter stævnets afholdelse, og er OUT-reglerne ikke overholdt annulleres pointene. Modtagne resultater efter fristen kommer ikke på listen.
 • Resultater for klubbens egne stævner bliver automatisk indberettet.
 • Resultater sendes til staevneishojsportsrideklub@gmail.com og skal indeholde oplysninger som følgende:
Rytterens fulde navn:
Hesten/ponyens navn:
Type: (hest/pony)
Dato:
Sted:
Stævnetype:
Klassens stævneniveau:
Disciplin:
Klasse:
Højde ved B0-klasser:
Placering: (ved placering forståes, at man har fået en roset)

 • Hvis stævneresultaterne ikke ligger på LIVE, bedes man vedhæfte et link til en offentliggjort resultatliste ved indsendelse af resultatet.
Skærmbillede 2015-11-18 kl. 23.37.51
Sløjfedressur over 60% uanset klasse belønnes med 2 point. Hver gennemført klasse man har startet for klubben belønnes med 1 point som tillægges.

Skærmbillede 2015-11-18 kl. 23.40.40
U-klasser (B0 metode og sløjfespring) redet fejlfrit belønnes med en øvrig placering i den pågældende sværhedsgrad. Hver gennemført klasse man har startet for klubben belønnes med 1 point som tillægges.

Skærmbillede 2015-11-18 kl. 23.43.20
Hver gennemført klasse man har startet for klubben belønnes med 1 point som tillægges.
Øvrige svarer til gennemført.

Skærmbillede 2015-11-18 kl. 23.45.05
Hver gennemført klasse man har startet for klubben belønnes med 1 point som tillægges.

Skærmbillede 2015-11-18 kl. 23.46.42
U-klasser / SUBARU mv. (B0 metode og sløjfespring) redet fejlfrit belønnes med en øvrig placering i den pågældende sværhedsgrad. Hver klasse man har startet for klubben belønnes med 1 point som tillægges.

Fald af - Hest og Pony
Præmien til årets uheldigste klubmedlem (dette udløser også en pokal). Deltagelse er frivillig, og “resultaterne” skal sendes ind senest 14 dage efter afsidningen, ligesom ved de andre championatslister. Point udregnes efter følgende skema:
 • Enhver ufrivillig afsidning: + 1 point
 • Falder af til undervisning: + 3 point
 • Falder af i en vandgrav/vandpyt: + 5 point (der skal være vand i)
 • Falder af til stævne: + 5 point
 • Afsidningen er blevet videofilmet: + 5 point (i så fald skal et link til videoen sendes med)
Pointene kan godt kombineres. Hvis man fx har været så uheldig af falde af i en vandgrav, mens man var til stævne, og nogen har det på film. Så giver det 16 point.

Gældende for alle beregninger:
Stævnets sværhedsgrad ganges med følgende omregningsfaktore:
 • Klubstævne (D) x 1
 • Distriktsstævne (C) x 2
 • Landsstævne (B) x 3