Metoder...


På denne side kan I læse om de metoder der hyppigst anvendes til springstævner samt regler for tid og fejl.
Se springreglementet for andre metoder.


Tildeling af fejl
Ulydighed 1. gang: 4 fejl
Ulydighed 2. gang: 8 fejl ved D- og C-stævner, og Udgået ved B- og A-stævner.
Ulydighed 3. gang: Udgået
Fald/styrt 1. gang: Udgået
Nedslag eller ben i vandet: 4 fejl

Tildeling af tidsfejl
  • Hovedspringning: For hvert påbegyndte 4 sekunder, som ridetiden overskrider fejlfri tid gives 1 fejl - dvs. overskrides fejlfri tid med 0,01-4,00 sekunder gives 1 fejl, med 4,01-8,00 sekunder gives 2 fejl osv.
  • Omspringning: For hvert påbegyndt 1 sekund, som ridetiden overskrider fejlfri tid i omspringninger gives 1 fejl.
  • Hvis ridetiden overskrider max. tiden: Ekvipagen dømmes ”Udgået”.

Fejl ved stilspringning
Fejl under ridtet bedømmes således:
Ulydighed 1. gang: 1,0 strafpoint
Ulydighed 2. gang: 2,0 strafpoint
Ulydighed 2. gang ved B- og A-stævner : Udgået
Ulydighed 3. gang ved E-, D- og C-stævner: Udgået
Nedslag eller ben i vandet: 0,5 strafpoint
For hvert påbegyndt sekund som ridetiden overskrider fejlfri tid: 0,1 strafpoint
Hvis ridetiden overskrider max. tiden: Udgået

Metode B0
Der afholdes én hovedspringning. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af fejl”. og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning”. Der tildeles sløjfer til alle fejlfrie runder, der er ingen placeringer. Fejlfrie runder i metode B0 giver ranglistepoint som for en 3. plads. Kan afvikles udelt.

Metode B1
Der afholdes 1 hovedspringning. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af fejl” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning”. Har flere ekvipager herefter samme antal fejl og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning se punktet ”Omspringning”. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.


Metode B3
Der afholdes 1 hovedspringning. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af fejl” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning”. Hvis ekvipagen har fejl i hovedspringningen, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), når mållinjen passeres. Har en ekvipage 0 fejl, afholdes umiddelbart efter afslutningen af hovedspringningen 1 omspringning - se punktet ”Omspringning”. Omspringningen gennemføres umiddelbart efter hovedspringningen således: Da ekvipagen er fejlfri i hovedspringningen, giver dommeren intet signal, og passage af mållinjen betragtes som startsignal for omspringningen, hvorefter rytteren har 45 sek. til start. Ved begrænsning i den elektronisk tidtagning anvendes denne i omspringningen, og tiden i hovedspringningen tages manuelt. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.


Metode B4
Springning i 2 faser. Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af 7-8 forhindringer, hvoraf mindst 1 er en kombination. Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. 2. fase består af 4-6 forhindringer, som kan være nye forhindringer eller forhindringer, som også indgår i 1. fase. Nummereringen af springene i 2. fase skal være fortløbende efter 1. Fases spring. Ekvipager med 0 fejl i 1. fase fortsætter umiddelbart i 2. fase, hvor fejl og tiden afgør placeringsrækkefølgen. Er fejl og tid ens, er de ligeplacerede. Hvis ekvipagen får fejl i 1. fase, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), ellers betragtes passage af mållinjen for 1. fase som start på 2. fase. Ved begrænsning i den elektronisk tidtagning anvendes denne i fase 2, og tiden i fase 1 tages manuelt. Ekvipager, som ikke kvalificerer sig til 2. fase, placeres efter fejl og tid i 1. fase. Er fejl og tid ens, er de lige placerede.

Metode B12
Hovedspringning består af samme bane gennemredet 2 gange. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af fejl” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning” i hver omgang, og fejlene sammenlægges. Har flere ekvipager/hold herefter samme antal fejl og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning se punktet ”Omspringning”. Ekvipager/hold, der ikke har kvalificeret sig til omspringning men har gennemført begge hovedspringninger, placeres efter samlet antal fejl og totaltiden i hovedspringningen, der er summen af de 2 omganges tid, hvis ikke andet er angivet i propositionerne. Det kan i propositionerne bestemmes, at 2. omgang afvikles på en anden evt. forkortet bane, ligesom det kan bestemmes, at kun en del af deltagerne/hold kan starte i 2. omgang - dog mindst det antal der skal placeres.
Det kan i propositionerne bestemmes, at rytterne kan starte 2 heste/ponyer i 1. omgang, men de må kun starte 1 hest/pony efter eget valg i 2. omgang. Den valgte hest/pony skal have fuldført 1. omgang. Ekvipager, der ikke gennemfører 1. hovedspringning, kan ikke deltage i 2. gennemridning, medmindre de deltager i Holdspringning - se punktet ”Holdspringning”.

Metode S2 – stilspringning
Der afvikles en hovedspringningen, hvor der gives karakterer for følgende:
  • Rytteren skal kunne ride en relateret afstand – som er på min. 3 og max. 5 galopspring. Dette gælder kun fra sværhedsgrad 1 og opefter.
  • Hesten/ponyen skal være i rigtig galop eller rettes til at være i rigtig galop rundt i vendinger.
  • Helhedsindtryk af ekvipagen – herunder indgår, at ekvipagen skal være reglementeret påklædt, og hesten/ponyen velsoigneret og konkurrenceklar.
Dommeren giver en fælles karakter med én decimal og med 0,1 interval.

Der anvendes følgende karakterskala:
10 fremragende
9 særdeles godt
8 godt

7 ret godt
6 tilfredsstillende
5 godkendt
4-1 udgået

Der registreres derudover fejl/strafpoint som beskrevet i punktet ”Fejl ved stilspringning” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning”.

Ekvipagens slutpoint findes ved at trække strafpoint fra den opnåede stilkarakter. Placeringsrækkefølgen bestemmes af antal point. Ved samme antal point er ekvipagerne ligeplacerede.

Klassen dømmes af en springdommer samt en stilspringdommer.

Metode S3 – stilspringning
Afvikles som S2. Afvikles med omspringning som i metode B1 på tid.

Deltagere i omspringningen:

  • 1 placering: Ingen omspringning medmindre der er ligeplacerede til 1. plads
  • 2-X placeringer: Ekvipager svarende til antal placeringer samt ligeplacerede med sidste placering efter hovedspringningen.
Klassen dømmes af en springdommer samt en stilspringdommer.

Metode S4 - stilspringning
Afvikles som S2. Afvikles med omspringning der bedømmes som stilspringning og med fejl og strafpoint som under punktet ”Fejl ved stilspringning”.

Deltagere i omspringningen:

  • 1 placering: Ingen omspringning medmindre der er ligeplacerede til 1. plads
  • 2-X placeringer: Ekvipager svarende til antal placeringer samt ligeplacerede med sidste placering efter hovedspringningen.
Såfremt der er ligeplacerede i omspringningen, vil det derefter være tiden i omspringningen der afgør placeringen.

Klassen dømmes af en springdommer samt en stilspringdommer.