Tilskud til mesterskaber/finaler...


Ishøj Sportsrideklub ønsker at støtte det´s medlemmer i at dygtiggøre sig og deltage i mesterskaber.


Der ydes tilskud til ISR-rytteres start i Distriktsmesterskaber og Vestegnsmesterskaber, både hold og individuelt, samt finaler, som bla. Subaru-Cup finale og Landsfinalerne (finaler for breddeaktiviteter).

For at kunne opnå tilskud, er det et krav at bestyrelsen informeres om det pr. mail inden tilmelding.

Tilskuddet skal godkendes af bestyrelsen og der kan pt. max opnås kr. 200 i tilskud til hver deltagelse. Man vil først modtage tilskuddet efter stævnets afholdelse, når bestyrelsen kan sikre, at ekvipagen har været til start ved det gældende stævne.

Tilskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen en gang årligt (primo januar), og vil fremgå af denne side.

Der ydes kun tilskud til selve startgebyret. Transport, overnatning, mad mv. er for egen regning.

Formkrav:
Rytteren skal ved tilmeldingen have været medlem af Ishøj Sportsrideklub i mindst tre måneder. (Ryttere der har været medlem i mindre end tre måneder, kan godt deltage i mesterskaber på klubbens vegne, men de kan ikke få tilskud)
Rytteren skal være kvalificeret til at starte klassen. (Det er rytterens eget ansvar!)
Rideklubben kan ved stor interesse for mesterskaber vælge en holdkaptajn, der udvælger deltagere og sammensætter hold, så klubbens ressourcer udnyttes optimalt.