Tilskud til mesterskaber/finaler...


Ishøj Sportsrideklub ønsker at støtte det´s medlemmer i at dygtiggøre sig og deltage i mesterskaber.


Der ydes tilskud til ISR-rytteres start i alle holdmesterskaber. Klubben dækker hele startgebyret.

For at kunne opnå tilskud, er det et krav at bestyrelsen informeres om det pr. mail inden tilmelding.

Tilskuddet skal godkendes af bestyrelsen. Man vil først modtage tilskuddet efter stævnets afholdelse, når bestyrelsen kan sikre, at holdet har været til start ved det gældende stævne.

Der ydes kun tilskud til selve startgebyret. Transport, overnatning, mad mv. er for egen regning.