Bliv medlem...


For at være medlem af Ishøj Sportsrideklub skal man betale et årskontingent.
Årskontingentet går fra d. 1. juli til d. 30. juni.Aktivt medlem: kr. 400 ,-
Passiv medlem: kr. 150 ,-


Kontingentet skal betales over netbank på denne konto:
Regnr: 1551 kontonr: 10 13 09 48Inden I melder jer ind i klubben bedes I kontakte vores Kasserer på kassererishojsportsrideklub@gmail.com og udfylde denne blanket.